กิจกรรมที่ผ่านมาของสายวิชาการ Telecommunications (2016-2017)

March 11, 2018   Uncategorized

กิจกรรมที่ผ่านมาของสายวิชาการ Telecommunications สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/XzUOHvw-L7U