ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของ ECTI Credits ตลอดจนวิธีการได้ ECTI Credits จากเอกสารของสมาคม

เอกสารโครงการสมาชิก ECTI ใหม่และ ECTI Credits (New ECTI Members Program & ECTI Credits)