สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI Thailand)

ภายในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ศูนย์บางกระดี

131 หมู่ 5 ถนนติวานนท์

ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง

จังหวัดปทุมธานี 12000

อีเมล: ecti.secretary@gmail.com

 

Facebook  ECTI Association

Twitter  @ecti_th